Asbestattest verplicht bij verkoop.

Wanneer is huurindexatie verboden?

  • De woning heeft geen EPC:
    • Indien u niet in het bezit bent van een EPC of uw EPC is meer dan 10jaar oud dan mag u de huur vanaf 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 niet meer indexeren.
  • U heeft een EPC met label E of F (of een geldig EPC met kengetal vanaf 400kwh/m2):
    • U mag de huur vanaf 1 oktober 2022 niet indexeren gedurende 1 jaar.

Wanneer mag de verhuurder de huurindexering maar voor de helft aanrekenen?

  • U heeft een EPC met label D (of een geldig attest met kengetal tussen 300 en 399kwh/m2)
    • De jaarlijkse huurindexering wordt vanaf 1 oktober gehalveerd.

Wanneer mag de huurindexering niet beperkt worden?

  • Er geldt geen beperking voor woningen met labels A+, A, B en C
 De indexeringen die vóór 1 oktober zijn uitgevoerd blijven geldig maar aangezien de regel geldig is tot 30 september 2023 zal elk huurcontract minstens één keer onder de regel vallen.
Zolang het pand een slecht EPC heeft blijft de beperking van de huurprijsindexering een jaar gelden. Vanaf de vervaldatum in 2023 zal er opnieuw geïndexeerd mogen worden maar de berekening zal veranderen zodat de gemiste indexering er niet wordt in verrekend.

U mag opnieuw indexeren van zodra u een beter EPC kan voorleggen.

Wanneer u als verhuurder energetische werken uitvoert waardoor een EPC A+, A, B of C verkregen wordt dan kan er, na voorlegging van het attest, weer geïndexeerd worden. De indexering mag wel niet teruggaan in de tijd.